Материали 31-40 от 594

Възможно ли е създаването на теорията на всичко и ако да какво ще стане с науката след това 6 стр.

Възможно ли е създаването на теорията на всичко и ако да какво ще стане с науката след това?

Пръв поглед на поставения проблем. Създаването на теория или на някаква теоретична теза се основава на провеждащо се периодично събитие във действителността и чрез тази теория може да се обясни практически неговото действие, причините за неговото...
rusev02
0 0
Интерференция на светлината 8 стр.

Интерференция на светлината

Събиране на монохроматични вълни Разглеждаме два монохроматични източника с еднаква честота и еднаква поляризация, независими един от друг. В дадена точка от пространството тези вълни си сумират по принципа на суперпозицията и предизвикват резултантно
miteto9920
0 0
Устройство и принцип на действие на SPECT 10 стр.

Устройство и принцип на действие на – SPECT

Конструкция на гама камерата. Детекторът на гама камерата е сцинтилационният кристал NaI(T). Компактно върху него са наредени фото-електронни умножители (ФЕУ). Размерите на наблюдаваното поле на детектора се определят от колиматора...
gecata_maina
0 0