Материали 1-10 от 87

quotЗелени технологии Иновацииquot Иновации в произвежданата електрическа енергия 5 стр.

"Зелени технологии. Иновации". Иновации в произвежданата електрическа енергия

Потенциалът на слънчевата енергия в посочения район (голям червен квадрат) е в състояние да задоволи енергийните нужди на целия свят, средният квадрат - на Европа, а най-малкият - на Германия...
cblock
0 0
Oценка на средата за иновации в България 36 стр.

Oценка на средата за иновации в България

В днешната обстановка на турболентност и глобална криза формирането на иновационна платформа на развитие се разглежда като кардинален път за изграждане на устойчива социално-икономическа динамика на глобално, регионално, национално равнище...
the_magicer
0 0
Анализ на иновационния потенциал на фирма Интерактив шеър на основата на методологията IMProve 9 стр.

Анализ на иновационния потенциал на фирма Интерактив шеър на основата на методологията IMProve

Ще бъде направен анализ на иновационния потенциал на една от водещите уеб агенции у нас – Интерактив шеър. Компанията се занимава основно в разработката на уеб сайтове, мобилни приложения, онлайн маркетинг и реклама...
ndoe
0 2
Взаимовръзки иновации и предприемачество 5 стр.

Взаимовръзки иновации и предприемачество

В съвременното разбиране за предприемачите са се наложили основно два подхода: поведенчески и личностен. За по-доброто разбиране на характеристиките на поведенческия и личностния подход в тълкуването на предприемачеството, както и съществуващите...
ivan40
0 1
Възможни стратегии на българските фирми за навлизане на пазара с нови продукти 39 стр.

Възможни стратегии на българските фирми за навлизане на пазара с нови продукти

Иновационната стратегия допринася за формиране на съответното конкурентно предимство: ниски разходи; уникалност на продукта или по – добро обслужване на отделна целева област от отрасъла...
messi
27 0