Материали 61-70 от 85

Оценка на инвестиционен проект 21 стр.

Оценка на инвестиционен проект

Инвестиционният проект е документ, който се разработва за решаването на определен инвестиционен проблем. Той показва как срещу еднократно инвестиране на парични средства в някакви активи се осигурява получаване на доходи или други положителни резултати...
the_magicer
0 0
Проблеми на иновационните дейности в Европа 6 стр.

Проблеми на иновационните дейности в Европа

Думата иновация идва от латински и означава нововедение, обновяване. Самият иновационен просец е съвкупност от дейности, който са взаимосвързани, като изпълнението им следва специална логическа последователност и хронология...
the_magicer
0 0
Процесът на разработване на нов продукт 20 стр.

Процесът на разработване на нов продукт

Една от устойчивите тенденции в икономическото развитие на България през последните години е засилващата се конкуренция между фирмите. Израз на тази тенденция, който има решаващо значение, е разработването и въвеждането на пазара на нови продукти...
messi
0 3
Процесът на разработване на нов продукт 20 стр.

Процесът на разработване на нов продукт

Една от устойчивите тенденции в икономическото развитие на България през последните години е засилващата се конкуренция между фирмите. Израз на тази тенденция, който има решаващо значение, е разработването и въвеждането на пазара на нови продукти...
daniche90
0 0
Соционика-и супервизия 10 стр.

Соционика-и супервизия

По своята същност социониката е един нов подход към личността и анализ на отношенията между хората. Тя е една възможност цялостно и всестранно да разбираш другите и себе си, да приемаш другите и себе си, а така също и умение...супервиция
dannyboy
16 0
Стратегически контрол върху риска при изпълнение на иновационни проекти 11 стр.

Стратегически контрол върху риска при изпълнение на иновационни проекти

Център за професионално обучение "Персонал Консулт" ЕООД – гр. София е създаден през 1998г. с осем човека персонал. Данъчният адрес на фирмата е в град София, бул. "Христо Ботев" 77А...
ivan40
0 0
Съвременни иновационни модели и приложението им в България 8 стр.

Съвременни иновационни модели и приложението им в България

Съвременните иновационни модели са много видове съобразно различните критерии, според които се оценяват и класифицират. Ето някои от тях: според степента на нововъведението и резултата от него иновациите се разделят на инкрементна, радикална или...
dannyboy
0 0