Материали 1-10 от 6

Образователно равнище качество на образователния продукт и обучение през целия живот 8 стр.

Образователно равнище, качество на образователния продукт и обучение през целия живот

Показателите за образователно равнище и дял на завършилите висше образование, особено в областите наука и технологии, характеризират наличието и изменението на запасите от квалифициран човешки ресурс...
nerven
10 1
Иновационни програми на Европейския съюз Импликации за България и нейното развитие 10 стр.

Иновационни програми на Европейския съюз. Импликации за България и нейното развитие

Всяка рамкова програма включва набор от мерки и се осъществя-ва на базата на сътрудничество между различни научни организации. Основните фактори за успешното участие в рамковите програми на научната общност са...
ivan40
6 1