Материали 11-20 от 85

Заявка за патент на иновация quotМетод за повишаване ефективността на циментовото производствоquot 6 стр.

Заявка за патент на иновация "Метод за повишаване ефективността на циментовото производство"

Най-често носител на авторското право върху дадено произведение е физическото лице - автор на произведението. Но понятията “автор” и “носител на авторското право” не винаги съвпадат...
the_magicer
0 0
Иновации в малките и средни предприятия 14 стр.

Иновации в малките и средни предприятия

Изследване на подхода на реални опции като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности...
the_magicer
31 4
Иновации във финансовото обслужване 2 стр.

Иновации във финансовото обслужване

Конкуренцията между финансовите институции нараства с бързи темпове. Това кара различните компании да внедряват иновативни решения за подобряването на качеството на крайния продукт...
daniche90
0 0
Иновации и дигитализация в съвременния свят 10 стр.

Иновации и дигитализация в съвременния свят

Живеем в такова време, в което иновациите и дигитализацията ни обгражда ежедневно, редица проблеми на обществото се решават по технологичен начин с помощта на новите дигитални технологии...
daniche90
0 0
Иновации и иновационна стратегия на фирмата 30 стр.

Иновации и иновационна стратегия на фирмата

Развитието на пазарната икономика до голяма степен зависи от развитието и просперитета на стопанските икономически единици. Компаниите, които произвеждат и предлагат продукти на пазара трябва непрекъснато да инвестират в разработка на нови продукти...
nerven
26 5
Иновации и предприемачество във фирма 10 стр.

Иновации и предприемачество във фирма

Фирмата се занимава с разработката на софтуерни решения – готови софтуерни платформи или софтуер по поръчка на своите клиенти – както български, така и чуждестранни организации...
nerven
0 0
Иновации и устойчива икономика 6 стр.

Иновации и устойчива икономика

Устойчивото развитие стана едно от много важните и ключови понятия, което събира в себе си много интелектуални усилия от различни видове като художествен, природен, философски и други...
lubega
0 0