Материали 1-10 от 3

Иновационна система на България като членка на Европейския съюз 35 стр.

Иновационна система на България като членка на Европейския съюз

Известни са различни и много на брой дефиниции на иновацията. Като сложно комплексно явление тя е обект на внимание от страна на социолози, юристи, икономисти и психолози...
ivan40
0 0
Иновационна система на България 75 стр.

Иновационна система на България

В значителна степен той до голяма степен предопределя различията в икономическото равнище между богатите и бедните страни, явявайки се показател за жизнеспособността и ефективността на обществените институти и социално-политическите системи...
rusev02
0 0
Иновационни фирмени практики в текстилната индустрия 97 стр.

Иновационни фирмени практики в текстилната индустрия

Целта на тази разработка е да се представят възможностите за иновационна политика на България с приоритета на нов член на ЕС и в частност в текстилната индустрия....
ndoe
0 0