Материали 71-80 от 85

Съвременни иновационни модели и приложението им в България 8 стр.

Съвременни иновационни модели и приложението им в България

Понятието "иновация" се споменава за път в научните изследвания през XIX век, както и в трудовете на австрийския икономист Йозеф Шумпетер. Той представя нововъведенческите процеси като "създаване на нови комбинации"...
dannyboy
0 0
Съвременните иновации и иновационна политика база за формиране на ефективна продуктова политика 12 стр.

Съвременните иновации и иновационна политика – база за формиране на ефективна продуктова политика

Иновация или нововъведение е приложението на нов или значително подобрен продукт, процес, нов маркетингов или организационен метод в бизнес практиката, в организацията или техните взаимоотношения с външната среда....
dannyboy
26 2
Съвременните иновационни модели и приложението им в България 8 стр.

Съвременните иновационни модели и приложението им в България

Понятието "иновация" възниква още в началото на ХХ век. въведено от австро-американския икономист Йозеф Шумпетер. Той описва иновационните процеси като "създаване на нови комбинации“ или изменения в развитието на пазара и
nerven
0 0
Управление на инвестициите и иновациите 20 стр.

Управление на инвестициите и иновациите

Иновацията е нещо или процес, при който възникват променив технологичната тема, които преминават през изследването, развитието и приложението на технологията. Самата технология се свързва с продукта или с производствения процес....
gecata_maina
31 3
Управление на иновациите в Аpple 6 стр.

Управление на иновациите в Аpple

Когато чуя думата иновация, първото нещо, което изниква в съзнанието ми, е Аpple. Продуктите на Аpple отдавна са синоним на иновации и съдейки по продажбите и успехите им в световен мащаб, явно това е така не само за мен...
nerven
0 0