Материали 21-30 от 85

Иновациите 12 стр.

Иновациите

Нека обърнем внимание на някои актуални въпроси на иновациите и тяхното управление. Акцентът е както върху общите проблеми на иновациите на фирмено равнище,така и специфичните проблеми, засягащи специфичните проблеми...
ivan40
0 0
Иновациите във една фирма 11 стр.

Иновациите във една фирма

В представения казус е представен иновационния процес в една фирма. Този процес е насочен към създаване на качествени продукти, съответстващи на световните стандарти в областта на козметиката...
the_magicer
0 0