Материали 41-50 от 87

Иновационна система на България 75 стр.

Иновационна система на България

В значителна степен той до голяма степен предопределя различията в икономическото равнище между богатите и бедните страни, явявайки се показател за жизнеспособността и ефективността на обществените институти и социално-политическите системи...
rusev02
0 0
Иновационна политика на търговска банка 14 стр.

Иновационна политика на търговска банка

Търговските банки са в центъра на стопанския живот на всяка страна. Те спомагат за създаването на икономическите субекти и структури, активно съдействат в управлението и подкрепата на стопанския живот...
messi
0 0
Иновациите във една фирма 11 стр.

Иновациите във една фирма

В представения казус е представен иновационния процес в една фирма. Този процес е насочен към създаване на качествени продукти, съответстващи на световните стандарти в областта на козметиката...
the_magicer
0 0
Иновационни фирмени практики в текстилната индустрия 97 стр.

Иновационни фирмени практики в текстилната индустрия

Целта на тази разработка е да се представят възможностите за иновационна политика на България с приоритета на нов член на ЕС и в частност в текстилната индустрия....
ndoe
0 0
Заявка за патент на иновация quotМетод за повишаване ефективността на циментовото производствоquot 6 стр.

Заявка за патент на иновация "Метод за повишаване ефективността на циментовото производство"

Най-често носител на авторското право върху дадено произведение е физическото лице - автор на произведението. Но понятията “автор” и “носител на авторското право” не винаги съвпадат...
the_magicer
0 0
Съвременните иновационни модели и приложението им в България 8 стр.

Съвременните иновационни модели и приложението им в България

Понятието "иновация" възниква още в началото на ХХ век. въведено от австро-американския икономист Йозеф Шумпетер. Той описва иновационните процеси като "създаване на нови комбинации“ или изменения в развитието на пазара и
nerven
0 0