Материали 71-80 от 87

Курсова работа по продуктова и иновационна политика 12 стр.

Курсова работа по продуктова и иновационна политика

В България има над 240 находища на минерални води. Страната ни е сред най-облагодетелстваните с този дар Божи. Във Франция например минералните извори са 64, а в Испания - 89, макар че тези държави имат пет пъти по-големи територии от България...
messi
24 3
Съвременните иновации и иновационна политика база за формиране на ефективна продуктова политика 12 стр.

Съвременните иновации и иновационна политика – база за формиране на ефективна продуктова политика

Иновация или нововъведение е приложението на нов или значително подобрен продукт, процес, нов маркетингов или организационен метод в бизнес практиката, в организацията или техните взаимоотношения с външната среда....
dannyboy
26 2
Характерни черти на иновацията 11 стр.

Характерни черти на иновацията

Известни са различни и много на брой дефиниции на иновацията. Като сложно комплексно явление тя е обект на внимание от страна на социолози, юристи, икономисти и психолози. Автори, изследвали задълбочено иновацията, стигат до извода, че всички...
lubega
44 3