Материали 61-70 от 87

Иновации и иновационна стратегия на фирмата 30 стр.

Иновации и иновационна стратегия на фирмата

Развитието на пазарната икономика до голяма степен зависи от развитието и просперитета на стопанските икономически единици. Компаниите, които произвеждат и предлагат продукти на пазара трябва непрекъснато да инвестират в разработка на нови продукти...
nerven
26 5
Управление на инвестициите и иновациите 20 стр.

Управление на инвестициите и иновациите

Иновацията е нещо или процес, при който възникват променив технологичната тема, които преминават през изследването, развитието и приложението на технологията. Самата технология се свързва с продукта или с производствения процес....
gecata_maina
31 3
Иновации в малките и средни предприятия 14 стр.

Иновации в малките и средни предприятия

Изследване на подхода на реални опции като средство за вземане на решение и използването му в разработването на обобщен подход за финансово-икономическа оценка на планираните иновации и свързаните с тях дейности...
the_magicer
31 4