Материали 81-90 от 87

Соционика-и супервизия 10 стр.

Соционика-и супервизия

По своята същност социониката е един нов подход към личността и анализ на отношенията между хората. Тя е една възможност цялостно и всестранно да разбираш другите и себе си, да приемаш другите и себе си, а така също и умение...супервиция
dannyboy
16 0
Образователно равнище качество на образователния продукт и обучение през целия живот 8 стр.

Образователно равнище, качество на образователния продукт и обучение през целия живот

Показателите за образователно равнище и дял на завършилите висше образование, особено в областите наука и технологии, характеризират наличието и изменението на запасите от квалифициран човешки ресурс...
nerven
10 1
Иновационни програми на Европейския съюз Импликации за България и нейното развитие 10 стр.

Иновационни програми на Европейския съюз. Импликации за България и нейното развитие

Всяка рамкова програма включва набор от мерки и се осъществя-ва на базата на сътрудничество между различни научни организации. Основните фактори за успешното участие в рамковите програми на научната общност са...
ivan40
6 1
Иновационна дейност на фирмата 20 стр.

Иновационна дейност на фирмата

Икономическото приемане на идея за дадена иновация в значителна степен е повлияно от ефективността от нейното използване. В основата са размера на разходите за създаването й през етапите на иновационния процес и приходи от нея през жизнения й цикъл....
admin
18 1