Материали 11-20 от 87

Иновации и устойчива икономика 6 стр.

Иновации и устойчива икономика

Устойчивото развитие стана едно от много важните и ключови понятия, което събира в себе си много интелектуални усилия от различни видове като художествен, природен, философски и други...
lubega
0 0
Иновационни политики иновации и устойчиво развитие на земеделския сектор 7 стр.

Иновационни политики, иновации и устойчиво развитие на земеделския сектор

Земеделието в България има стратегическо значение за икономическия прогрес на страната ни. С влизането на България в Еврпейския съюз, общата селскостопанска политика стана важен фактор за развитие на земеделието ни...
silviQ
0 0
Иновации и предприемачество във фирма 10 стр.

Иновации и предприемачество във фирма

Фирмата се занимава с разработката на софтуерни решения – готови софтуерни платформи или софтуер по поръчка на своите клиенти – както български, така и чуждестранни организации...
nerven
0 0
Анализ на иновационния потенциал на фирма Интерактив шеър на основата на методологията IMProve 9 стр.

Анализ на иновационния потенциал на фирма Интерактив шеър на основата на методологията IMProve

Ще бъде направен анализ на иновационния потенциал на една от водещите уеб агенции у нас – Интерактив шеър. Компанията се занимава основно в разработката на уеб сайтове, мобилни приложения, онлайн маркетинг и реклама...
ndoe
0 2
Иновации и дигитализация в съвременния свят 10 стр.

Иновации и дигитализация в съвременния свят

Живеем в такова време, в което иновациите и дигитализацията ни обгражда ежедневно, редица проблеми на обществото се решават по технологичен начин с помощта на новите дигитални технологии...
daniche90
0 0
Проблеми на иновационните дейности в Европа 6 стр.

Проблеми на иновационните дейности в Европа

Думата иновация идва от латински и означава нововедение, обновяване. Самият иновационен просец е съвкупност от дейности, който са взаимосвързани, като изпълнението им следва специална логическа последователност и хронология...
the_magicer
0 0
Логистика и зелени технологии иновации 8 стр.

Логистика и зелени технологии (иновации)

През 21-ви век, когато се е засилила изключително много глобализацията и по всякакви начини се вреди върху околната среда, дори и икономическите отрасли започват да прибягват до по-природозащитни технологии, които са наречени "еко" или &
messi
0 0
Иновационен процес - дефиниране и модели 5 стр.

Иновационен процес - дефиниране и модели

Иновациите имат важно значение не само за икономиката като цяло, но в условията на изключително турболентна бизнес среда те са необходими за оцеляването и развитието на всяка отделна фирма...
aronn
0 0