Материали 71-80 от 134

Контейнери товарооборот товаропотоци машини с циклично действие с нециклично действие 32 стр.

Контейнери, товарооборот, товаропотоци, машини с циклично действие, с нециклично действие,

Протоколите са от лабораторни упражнения в ВТУ"Тодор Каблешков" 1. Товаропотоци, товарооборот и товаропреработка при манипулационни процеси 2.Транспортно-манипулационни характеристики на товарите 3.Производителност на машини с циклично Дейс
lubega
33 0
Типове транспортни системи 16 стр.

Типове транспортни системи

Същност и особености на транспортните системи. Всяка транспортна система може да се разглежда като целесъобразно функционираща съвкупност от два или повече вида транспорт... бъдат интернационални, национални и локални
messi
7 1