Материали 121-130 от 134

Оценка на функционaлните особеностии регионалното значение на проекта за тунел под проход Петрохан 10 стр.

Оценка на функционaлните особеностии регионалното значение, на проекта за тунел под проход „Петрохан”

Краткосрочните програми представляват план за действие за предстоящата година със съответни срокове и отговорници. Планираните средства от държавния бюджет се определят в тригодишната бюджетна прогноза, като се следват насоките за развитие....
admin
2 0
Състояние и развитие на транспортната инфраструктура на въздушния траснпорт в България 11 стр.

Състояние и развитие на транспортната инфраструктура на въздушния траснпорт в България

Транспортният сектор на България съдейства за икономическото и социалното развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки... .
admin
11 1
Техника и технология на товаро-разтоварните процеси 18 стр.

Техника и технология на товаро-разтоварните процеси

Да се състави технология на товаро-разтоварния процес при обработка на контейнери в условията на пристанищен терминал с конструктивна разработка на товарохватно приспособление...
admin
26 4
Ускорителни свойства на лек автомобил vw golf-v 8 стр.

Ускорителни свойства на лек автомобил vw golf-v

Ускорителните свойства на автомобилите характеризират възможностите им при неустановен режим на движение. За транспортните машини тези свойства оказват съществено влияние върху производителността и безопасността на движението. показателите...
admin
6 0
Интегриране на българските транспортни мрежи в инфраструктурните коридори на Европа 21 стр.

Интегриране на българските транспортни мрежи в инфраструктурните коридори на Европа

През последното десетилетие в световен мащаб се наблюдава една съществена преоценка на политиката на обществото спрямо инфраструктурните сектори, както и на конкретната роля на държавата...
admin
7 0