Материали 61-70 от 134

Транспортно предприятие 7 стр.

Транспортно предприятие

Транспортът е стопански отрасъл, който осъществява транспортни връзки между производителите и потребителите. Предмет на неговата дейност са товарните и пътническите превози па определено разстояние...
emoto_92
9 0
Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г 69 стр.

Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г.

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение...
gecata_maina
9 0