Материали 81-90 от 134

Железопътен транспорт 65 стр.

Железопътен транспорт

Транспортът е един от основните отрасли на икономиката на всяка страна. Той е кръвоносната система и жизненият нерв в организма на обществото. Транспортът е отрасъл на народното стопанство, предназначен да осъществява превоз на пътници ...
dannyboy
10 0
Видове транспорт 20 стр.

Видове транспорт

В темата се пише за различните видове транспорт (железопатен, воден, ваздушен и сухопътен). Може да ви помогне много ако имате да разработвате темата за видовете транспорт, знам го от личен опит...
nerven
5 0
Транспортни разходи Оптимизационни проблеми 53 стр.

Транспортни разходи. Оптимизационни проблеми

Голяма част от малките и средни предприятия за автомобилни превози не разполагат с други източници за точно изчисляване на разходите си освен с финансово – счетоводните данни и данни за наличността...
emoto_92
7 1
Изследване организацията и контрола на логистичните дейности в Нестле България АД 25 стр.

Изследване организацията и контрола на логистичните дейности в Нестле България АД

Целта на курсовата работа е да запознае аудиторията с основите на логистиката като наука, да изследва ефективността на логистичните дейности в Нестле България АД и въз основа на анализите да разгледа реалните възможности за бъдещо развитие...
ndoe
13 0
Видове траснпорт в туризма 9 стр.

Видове траснпорт в туризма

Транспортьт е сьвкупност от средства, предназначен за предвижване на хора, стоки, сигнали и информация от едно място на друго. Транспортьт е отрасьл на икономиката за превозна пьтници и товари. Терминьт транспорт произхожда от латински транс...
gecata_maina
6 0