Материали 1-10 от 1

Контейнери товарооборот товаропотоци машини с циклично действие с нециклично действие 32 стр.

Контейнери, товарооборот, товаропотоци, машини с циклично действие, с нециклично действие,

Протоколите са от лабораторни упражнения в ВТУ"Тодор Каблешков" 1. Товаропотоци, товарооборот и товаропреработка при манипулационни процеси 2.Транспортно-манипулационни характеристики на товарите 3.Производителност на машини с циклично Дейс
lubega
33 0