Материали 31-40 от 134

Изчисление на елементи от ресорното окачване на вагоните 14 стр.

Изчисление на елементи от ресорното окачване на вагоните

Ходовите качества на вагона зависят съществено от параметрите на ресорното окачване: коефициент на еластичност (коравина), гъвкавост, коефициент на относително триене, коефициент на ъглова еластичност...
dannyboy
3 0
Транспортна инфраструктура 2 стр.

Транспортна инфраструктура

Обща характеристика на средствата за комуникации и поделянето им на транспорт и връзки: комуникациите са вид дейност обезпечаваща взаимодействието на обекти чрез преместваянето на хора, вещества, продукция, предаването на съобщения и други...
ivan40
6 0
Транспортът различен и необходим - план-конспект на урок 5 стр.

Транспортът – различен и необходим - план-конспект на урок

Учениците да знаят и да могат да разпознават видовете транспорт. Учениците да разпознават и назовават различните превозни средства. Учениците да разграничават превозните средства спрямо това къде се движат...
lubega
18 3
Взаимодействие между видовете транспорт същност области на взаимодействие 8 стр.

Взаимодействие между видовете транспорт – същност, области на взаимодействие

При осъществяване на транспортната дейност основната част от товарите и пътническите превози се извършват с участието на два и повече от два вида транспорт...
ivan40
34 1