Материали 1-10 от 134

Общата транспорна политика на Европейския съюз и участието на България в нея 112 стр.

Общата транспорна политика на Европейския съюз и участието на България в нея

Транспортът е основното свързващо звено във всяка една икономическа система - той приближава доставчикът на суровини до производителя на крайни изделия, служителят до работното му място, готовата продукция до потребителя...
gecata_maina
0 0
Изследване и усъвършенстване на работата на товарните ЖП превози Повишаване на икономическата ефективност на железопътните превози на примера на ПТП София 97 стр.

Изследване и усъвършенстване на работата на товарните ЖП превози (Повишаване на икономическата ефективност на железопътните превози на примера на ПТП София)

Транспортът е един от основните отрасли на икономиката. Той е важен фактор за нормалното и ефективно функциониране на Всяка стопанска дейност. Това се определя от обстоятелството, че транспортът, свързва сферата на производството със сферата на...
cblock
0 0
Оптимизиране на пропускателната способност на железопътният участък Пловдив-Стара Загора чрез изменение на схемите за пропускане на влакове 79 стр.

Оптимизиране на пропускателната способност на железопътният участък Пловдив-Стара Загора чрез изменение на схемите за пропускане на влакове

В зависимост от съотношението на скоростите за движението на влаковете, графиците се разделят на успоредни и неуспоредни.
rusev02
1 0
Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г 69 стр.

Развитие на транспортната инфраструктура на република България до 2015 г.

Транспортният сектор на България е призван да съдейства за икономическото и социално развитие на страната, осигурявайки ефективен и устойчив транспорт. Неговата мисия е да подпомага балансираното регионално развитие и отчитайки кръстопътното положение...
gecata_maina
9 0
Железопътен транспорт 65 стр.

Железопътен транспорт

Транспортът е един от основните отрасли на икономиката на всяка страна. Той е кръвоносната система и жизненият нерв в организма на обществото. Транспортът е отрасъл на народното стопанство, предназначен да осъществява превоз на пътници ...
dannyboy
10 0
Организация на пътническите превози в железопътния транспорт 63 стр.

Организация на пътническите превози в железопътния транспорт

Пътническите превози заемат ключово място в дейността на БДЖ и имат първостепенно значение при определяне на взаимоотношенията между държавата и железницата, от една страна, и между обществото и железницата, от друга...
mOn
6 0
Транспортно-спедиторска дейност с международен автомобилен транспорт 61 стр.

Транспортно-спедиторска дейност с международен автомобилен транспорт

Същност и значение на международната транспортно-спедиторска дейност. Предпоставки за възникване на международната транспортно-спедиторска дейност. Същност на транспортно-спедиторската дейност...
dannyboy
57 13