Материали 1-10 от 8

Взаимодействие между видовете транспорт същност области на взаимодействие 8 стр.

Взаимодействие между видовете транспорт – същност, области на взаимодействие

При осъществяване на транспортната дейност основната част от товарите и пътническите превози се извършват с участието на два и повече от два вида транспорт...
ivan40
34 1
Транспорт по Черно море 3 стр.

Транспорт по Черно море

България има 378 км. брегова ивица по Черно море. Тя дава възможност за развитие на пристанищно-транспортна инфраструктура и наличието й е наше национално богатство. Бургаското пристанище влиза в експлоатация едва през 1903г, а Варненското — през 1906...
gecata_maina
8 0
Формиране на разходите в корабоплаването 7 стр.

Формиране на разходите в корабоплаването

Формиране на разходите в корабоплаването; елементи; капитални и оперативни разходи. Както всяко едно производство, корабоплаването е свързано с извършването на редица разходи и познаването на тяхното естество е не само икономически...
gecata_maina
6 0