Материали 61-70 от 211

Бизнес план на фирма Папас олио 21 стр.

Бизнес план на фирма "Папас олио"

ПАПАС ОЛИО АД е основано през 1994 г. и е най-големият производител на растителни масла в България. Дейността включва производство и търговия на растителни масла, лицензирана търговия на зърно, съхранение по схемата зърнохранилище и публичен склад...
ndoe
12 0
Организация на дейността на фирма Селебра ЕООД гр Бяла Слатина 12 стр.

Организация на дейността на фирма "Селебра" ЕООД, гр. Бяла Слатина

Текстилната фирма "Селебра" ЕООД – гр. Бяла Слатина е изградена през 2003 г. изцяло с частни капитали и се развива прогресивно до днес, спазвайки...
mOn
52 0
Анализ на разходите 20 стр.

Анализ на разходите

Анализът на разходите е елемент на финансово-стопанския анализ. Той е относително самостоятелен, но диалектически свързан с комплексния анализ на протичащите явления и процеси в фирмата. Главна цел на анализа на разходите е задълбочено изследване на...
cblock
8 2
Управленски функции в индустриалното предпрятие 16 стр.

Управленски функции в индустриалното предпрятие

Описание на проблеми, свързани с изпълнението на управленска функция планиране в отдел "Маркетинг и реклама" – избор на канали за реализация и управленска функция организиране – физическа дистрибуция на продукцията...
messi
2 0