Материали 1-10 от 211

Икономически основи на фирмата 114 стр.

Икономически основи на фирмата

Производственият процес е организиран трудов процес за овладяване и използване на силите и ресурсите на предприятието. Той е съвкупност от взаимно свързани процеси на труда за произвеждане на продукция или за изпълнение на определена работа, т.е....
ivan40
0 0
Кооперативно дело 105 стр.

Кооперативно дело

Кооперациите са предприятия. Те са изправени пред проблеми, аналогични на проблемите на традиционните капиталови фирми (водени от инвеститори) – концентрации, глобализация, организационни и технологични промени, както променящите се нужди на клиентите...
ivan40
1 0
Фирмена култура ефективна работна среда 101 стр.

Фирмена култура – ефективна работна среда

В изготвения в рамките на предходната дейност 2 по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й" доклад, с който са пр
the_magicer
0 0
Бизнес-проект на фамилна ферма за производство на култивирани печурки 100 стр.

Бизнес-проект на фамилна ферма за производство на култивирани печурки

От година на година гъбното богатство все повече се оползотворява, особено в страните със съвременно развито горско стопанство. В подкрепа на консумацията на гъбите се взема предвид и фактът, че възможностите за използването им в кулинарията са ...
dannyboy
54 0
Теми по Предприятието в системата на националното стопанство 90 стр.

Теми по Предприятието в системата на националното стопанство

Предприятието е технологически, икономически, организационно и социално обособена стопанска организация стокопроизводител, чрез която трудовият колектив стопанисва...
cblock
0 0
Възможности за усъвършенстване системата за заплащане на труда 83 стр.

Възможности за усъвършенстване системата за заплащане на труда

В началото бих искала да изложа своите аргументи в полза на темата избрана от мен за настоящата дипломна работа, за трудовото възнаграждение и системата за стимулиране и мотивиране на работниците и служителите....
dannyboy
15 1