Материали 1-10 от 6

Фирмена култура ефективна работна среда 101 стр.

Фирмена култура – ефективна работна среда

В изготвения в рамките на предходната дейност 2 по проект "Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й" доклад, с който са пр
the_magicer
0 0
Възможности за усъвършенстване системата за заплащане на труда 83 стр.

Възможности за усъвършенстване системата за заплащане на труда

В началото бих искала да изложа своите аргументи в полза на темата избрана от мен за настоящата дипломна работа, за трудовото възнаграждение и системата за стимулиране и мотивиране на работниците и служителите....
dannyboy
15 1
Анализ и усъвършенстване на инженеринга и мениджмънта на фирма 81 стр.

Анализ и усъвършенстване на инженеринга и мениджмънта на фирма

Мениджмънта може да се определи като осъществяване на непрекъснато управленско въздействие, което се изразява в поддържането на оптимални пропорции между всички елементи на управляваната...
emoto_92
43 3