Материали 1-10 от 6

Доклад за изкаран стаж в Български Международен Бизнес - ООД 4 стр.

Доклад за изкаран стаж в "Български Международен Бизнес" - ООД

БМБ – ООД се занимава с внос – износ предимно на пластмасови изделия и тяхната доставка в и от страните от Балканския полуостров и някои страни от Централна Европа.
loli
9 1
Икономика и управление на фирма X ООД 11 стр.

Икономика и управление на фирма "X" ООД

1. Историческо развитие на строителното предприятие 2. Организационно-структурни промени, настъпили през последните години в строителното предприятие 3. Предмет на дейност на строителното предприятие 4. Пазари на строителното предприятие ......
ndoe
8 2
Български Международен Бизнес - ООД 4 стр.

”Български Международен Бизнес” - ООД

Фирма “Български Международен Бизнес” - ООД (БМБ - ООД) е фирма по смисъла на Търговския Закон със седалище и адрес на управление село Царева ливада. Фирмата е регистрирана от Габровски окръжен съд на 13.06.2004 г.
ndoe
6 0
Асортиментна политика на предприятието 5 стр.

Асортиментна политика на предприятието

Асортиментът е ядрото на търговското предприятие. Той е един от най-важните фактори за привличане на капитал и за успех на търговската фирма. Под асортимент се разбира съвкупност от всички стоки, които се предлагат от търговската фирма....
gecata_maina
30 1