Материали 1-10 от 8

Фирма и видове фирми 19 стр.

Фирма и видове фирми

Фирмата е наименованието, под което търговецът (според ТЗ) упражнява занятието и се подписва. Под това наименование той може да отправя правни искове или такива да бъдат отправяни към него. Названието може да съвпада или да не съвпада с гражданското...
ndoe
0 0
Управление на риска 5 стр.

Управление на риска

Управление на риска. Дали проектът за системата на подпомагане вземането на решения е по-скоро от предписващите правила, отколкото отговор на потребностите на потребители в специфичните ситуации за решаване?...
mOn
8 0
Същност на организация 23 стр.

Същност на организация

Моделът на Надлер и Тушман акцентира на потребността от съответствие между елементите на системата. Достойнство на този модел е, че разглежда предприятието като социална система в резултат на това един от елементите на вътрешния строеж...
admin
11 1