Материали 21-30 от 211

Стратегия на фирма 9 стр.

Стратегия на фирма

Фактори и условия в конкретната външна среда,които имат най-съществено значение за дейността на фирмата в избрания пазарен сектор. Силни и слаби страни. Обща стратегия. Конкурентна мощ. Основни мероприятия за реализация на стратегията на...
gecata_maina
8 0
Ценова и тарифна структура като елемент на управлението елекроенергийния сектор 4 стр.

Ценова и тарифна структура като елемент на управлението елекроенергийния сектор

Държавното регулиране на цените на електроенергията; Разпределянето на разходите по отделни тарифни групи; Тарифната структура за клиенти; план за поетапно увеличение на тарифните цени...
aronn
1 0
Определяне на тарифните цени по групи потребители 6 стр.

Определяне на тарифните цени по групи потребители

За по ясното разбиране на определянето на тарифните цени по групи потребители ще бъдат приложение три схеми за разпределение на НП, по нива на напрежение и тарифна структура, разделени по лицензии – разпределение и снабдяване...
gecata_maina
0 0