Материали 71-80 от 211

Управленски структури на фирма Шамот АД 37 стр.

Управленски структури на фирма "Шамот" АД

Фирма "Шамот" АД се намира в гара Елин Пелин – на 22 километра от град София. Предприятието е построено вблизос до жп възел гара Елин Пелин, като предприятието разполага със собствени железопътни съоръжения...
cblock
2 0
Анализ и оценка на доходността и риска на финансовите активи 71 стр.

Анализ и оценка на доходността и риска на финансовите активи

Косвеният начин на движение на финансови ресурси се осъществява чрез посредничеството на банки, други специализирани финансови институции и лица, действуващи от свое име и за своя сметка...
ivan40
17 1
Разработка по индустриален инженеринг 16 стр.

Разработка по индустриален инженеринг

Разработване на производствения (операционният) процес, изясняване на формата на организация; разработване на производствената (операционната) структура на обекта; определяне на ресурсите и обосновка на...
silviQ
11 1
Курсова работа основи на управлението на тема Управление и развитие на предприятие за производство на захарни изделия ЕООД Шоколандия 10 стр.

Курсова работа основи на управлението на тема: "Управление и развитие на предприятие за производство на захарни изделия ЕООД "Шоколандия"

С този бизнес план нашият екип си поставя за цел да покаже и анализира управлението на денойстта в новооткрито предприятие за захарни изделия – ЕООД "Шоколандия" – гр. Пловдив...
messi
7 3