Материали 51-60 от 140

Проблеми на приложната етика 12 стр.

Проблеми на приложната етика

Терминът "етика" за първи път е използван от Аристотел от латинския етос, ма две значения. Първото се отнася до нравите, а второто засяга характера на човека и неговата предразположеност. Аристотел замисля етиката като философия...
ivan40
8 0
Анализ и оценка на деловата етика и култура в средата в която работя 15 стр.

Анализ и оценка на деловата етика и култура в средата, в която работя

Терминът етика има гръцки произход означава нрав, обичай, характер. Етиката е хуманитарна наука, в основата и е заложен философския подход. Тя е философска наука...
ndoe
5 1
Анализ на 1ва и 2ра книга от Никомахова етика 6 стр.

Анализ на 1ва и 2ра книга от "Никомахова етика"

Аристотел е сред малкото личности в историята, изследвали почти всяка тема, достъпна за своята епоха. На поколенията той е завещал огромно литературно богатство с най-разнообразна тематика и проблематика.
messi
62 1
Корпоративната социална отговорност 26 стр.

Корпоративната социална отговорност

Корпоративната социална отговорност (ксо) е нова концепция за бизнес поведение и бизнес отношения. със значителното си ударение върху етиката тази концепция приема и обхваща идеята за бъдещите поколения и гарантиране на устойчиво развитие.
mOn
2 0
Етически категории 9 стр.

Етически категории

Тема: Етически категории-добро зло дълг съвест и чест. Съвпадения и противоречия между категориите справедливост и свобода. Практическа стойност на категориите щастие и смисъл на живота.Как се проявяват категориите на етиката в емоционалните преживявания
gecata_maina
23 3
Деловия бизнес етикет - основа на професионализма 29 стр.

Деловия (бизнес) етикет - основа на професионализма

Как се създава делови имидж? Характеристика на идеалния кариерист/ка. Образът на модерния мениджър. Начини за търсене на добра работа. Съвети, свързани с поведението ни на работното място...
nerven
3 1
Административна етика и организационната култура на държавния служител в общинска администрация Златоград 7 стр.

Административна етика и организационната култура на държавния служител в общинска администрация Златоград.

Изграждането на съвременна и модерна административна система на Република България, въвеждането на демократични принципи в организацията и функционирането на администрацията и формирането на професионална държавна служба...
nezabravima
11 0