Материали 101-110 от 141

Свободата 9 стр.

Свободата

Човек е свобода,защото е абсолютно уязвим-свободата е неговата крехка броня. Свободата не е просто факт от човешкия живот. Тя трябва да се защити и изстрада както в историята,така и в личния живот на всеки...
admin
14 1
Човекът и множествеността на неговите измерения 8 стр.

Човекът и множествеността на неговите измерения

Моралът е проблем на човешката реалност: от една страна — проблем на самоопределението и самоосъществяването на Аз-а, от друга — проблем на взаимоотношението на Аз-а с другия, другите, на приобщаването му към моралния смисъл и ценности на...
admin
7 1
Справедливостта и морала 1 стр.

Справедливостта и морала

Справедливостта е наистина свързана пряко с морала. Но дали когато човек е несправедлив в дадена ситуация, непременно това ще означава, че му липсва морал. Регулира ли в действителност морала нашето поведение...
legolas
56 2