Материали 91-100 от 141

Етикет и поведение в семейството обществото и при запознанства 23 стр.

Етикет и поведение в семейството, обществото и при запознанства

Етикетът съдържа правилата за поведение и нормите на нравственост. Добротата и внимание, учтивост и вежливост, такт и маниери, уважение и достойнство - това са основните области на поведенческия етикет...
ivan40
8 1
Професионална етика и етично поведение 11 стр.

Професионална етика и етично поведение

Професионалната етика изследва определена човешка дейност в определена област на разделението на труда. В същото време, изразявайки натрупан социално трудов опит в координация и "вплитане"в конкретна специализация на моралната регулация...
ivan40
46 6
Етика при управлението на организация 10 стр.

Етика при управлението на организация

Понятието "етика" произхожда от гръцки и означава обичай, нрав, характер. При древните етиката е била едно цяло с общата философия и правото. Представлявала е практически нравоучения, преподаващи телесна и психическа хигиена...
ivan40
11 0
Чест и достойнство 5 стр.

Чест и достойнство

Още в античната култура на Древна Елада честта се е смятала за добродетел, правеща притежателя си нещо повече от другите. Хората, притежаващи я, са били първообразите на героите, които изграждат скелета на преданията на гърците....
ndoe
24 0
Марк Аврелий 5 стр.

Марк Аврелий

Марк Аврелий Антонин (121 – 180 г.) е римски император от 161 г. до смартта си през 180 г. Роден е в Рим в двора на император Адриан. Произхожда от знатния род на Аниите.....
admin
28 1
Категория и понятие на етиката 13 стр.

Категория и понятие на етиката

Изучаването на етиката формира у човека способността да разсъждава, анализира и съпоставя ценностите, идеалите и образците, да преосмисля значимостта на ценностите и ценностната си ориентация, съобразно конкретните социални и обществени реалности....
admin
4 1