Материали 1-10 от 4

Етиката като наука 21 стр.

Етиката като наука

Понятията "етика" и "морал" са познати на почти всички хора. С първото се обозначава науката, а с второто - предмета на нейното изследване. Понятието "етика" произтича от древногръцката дума ethos...
dannyboy
5 1
Био храни 4 стр.

Био храни

Биологичното земеделие е съвременна система на отглеждане на растения и животни, която разчита на естествения кръговрат на хранителните вещества във фермата.
ShakaZulu
12 1