Материали 81-90 от 140

Анализ на Kнига IX от Държавата на Платон 5 стр.

Анализ на Kнига IX от "Държавата" на Платон

В "Държавата" са представени идеите на Платон за идеално устроента държава, за нейните граждани и водачи. В девета книга се разглеждат проблемите за желанията на човека, щастието и нещастието, удоволствията и справедливостта...
messi
102 6
Етиката като наука 16 стр.

Етиката като наука

Етиката е древно знание. Това знание има своя различен произход в различни култури на стария свят. Древните индуси, старите китайци и старогръцките мислители са от цивилизациите, които първи са достигнали високо ниво на мисловност...
messi
79 3
Роля на медицинската сестра при защитата на правата на пациента 6 стр.

Роля на медицинската сестра при защитата на правата на пациента

Медицинската сестра трябва да полага качествени медицински грижи за пациента и да работи с хуманно отношение към него. Да зачита законните му права и човешкото му достойнство. Пациентите с хронични заболявания изискват специални...
ivan40
12 1
Ценност и смисъл на живота Нравствено осмисляне на смъртта Нравствена оценка на евтаназията 6 стр.

Ценност и смисъл на живота. Нравствено осмисляне на смъртта. Нравствена оценка на евтаназията

Ценността и смисъла на живота принадлежат към моралните понятия и етическите категории. Тези две понятия хем се различават, хем не могат едно без друго...
ivan40
12 1
Етикет и поведение в семейството обществото и при запознанства 23 стр.

Етикет и поведение в семейството, обществото и при запознанства

Етикетът съдържа правилата за поведение и нормите на нравственост. Добротата и внимание, учтивост и вежливост, такт и маниери, уважение и достойнство - това са основните области на поведенческия етикет...
ivan40
8 1