Материали 41-50 от 141

Човек е осъден да бъде свободен 7 стр.

"Човек е осъден да бъде свободен"

Моралът започва със свободата и целият морал е свързан с реализирането на свободата. Моралът включва неписаните норми и правила на поведение, които не са задължителни, а всеки човек сам решава дали да спазва или не....
dannyboy
8 1
Култура на поведението 5 стр.

Култура на поведението

"Култура на поведението" от Никола Димитров Славов студент I курс сп."Психология" ф.н. 07152065 В тази курсова работа ще се опитам да представя едно обзорно мое виждане, една моя гледна точка по етичните въпроси за култура...
ivan40
4 0
Будизъм 10 стр.

Будизъм

Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас Факултет по обществени науки КУРСОВА РАБОТА по Етика Тема: Будизъм изготвил: Яна Маджева спец. Психология 1-ви курс, ф. №: Пс 41 проверил: д-р Мария Костурова - Парашкевова 2006г. Най-разпростран
ivan40
6 2
Eтика в счетоводството 5 стр.

Eтика в счетоводството

Вие сте одитор на фармацевтична компания, научавате че властите откриват забранена субстанция в продукта на предприятието. Установено е, че в голяма африканска страна не се забранява ползването на този продукт. Сключен е договор. Има ли етична дилема...
mOn
11 4