Материали 21-30 от 140

Основни етически категории 17 стр.

Основни етически категории

Историческите паметници, под една или друга форма свидетелстват, че хората винаги са мечтаели и мечтаят за щастлив и благополучен живот, основан на значим смисъл и реализиращ идеалите за добро и справедливост, за вярност и чест, порядъчност...
nerven
0 1
КойКои от всички действащи лица в казуса е морално отговорен за смъртта на седемте души причинена от експлозията на совалката Чалънджър 8 стр.

Кой/Кои от всички действащи лица в казуса е морално отговорен за смъртта на седемте души, причинена от експлозията на совалката Чалънджър?

При демонстриране на морална отговорност индивидът полага определени усилия, преодолява определени трудности, те са свързани със следните особености на бизнес решенията.......
messi
5 0
ЕТИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАБОТЕЩИТЕ В ССИТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 9 стр. очаква одобрение

ЕТИЧНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАБОТЕЩИТЕ В ССИТЕМАТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Фокусът в обществения ред е насочен върху случаите на корупция, измама и конфликт на интереси и в много малка степен върху предизвикателствата пред работещия за опазване на обществения ред.
messi
1 42
ГЕНЕТИЧНО ГРАЖДАНСТВО 9 стр. очаква одобрение

ГЕНЕТИЧНО ГРАЖДАНСТВО

Медицинската етика се свързва с деонтологията като наука за дълга и отговорността на човека за неговото поведение, като в професионално отношение става въпрос за професионален дълг на всеки в лекарската и медицинска практика.
messi
7 2
Бизнес Етика 132 стр.

Бизнес Етика

На пръв поглед бизнес етиката за повечето хора е термин с противоречие в определението;бизнесът е правенето на пари,а етиката е правене на добро........
aronn
12 1