Материали 11-20 от 140

Основни етически категории 17 стр.

Основни етически категории

Историческите паметници, под една или друга форма свидетелстват, че хората винаги са мечтаели и мечтаят за щастлив и благополучен живот, основан на значим смисъл и реализиращ идеалите за добро и справедливост, за вярност и чест, порядъчност...
daniche90
0 1
Любов и морал 36 стр.

Любов и морал

Хосе Ортега-и-Гасет беше написал, че човек винаги се стреми да преодолее самотата си чрез взаимоотношенията си с Другия, чийто живот искаме да се слее с нашия. С тази цел ние правим много и различни опити, като най-възвишеният е любовта...
silviQ
0 0
Етични принципи в бизнеса 12 стр.

Етични принципи в бизнеса

Всяка област на обществения живот има специфични параметри, своя история и вътрешна логика. Заедно с това тя притежава и свой морал, носещ отпечатъка на човешките отношения и регулиращ същите тези отношения...
messi
0 0
Приоритети на социалната ни политика и нейните социално-педагогически решения и приложение в социално-педагогическата практика 4 стр.

Приоритети на социалната ни политика и нейните социално-педагогически решения (и приложение в социално-педагогическата практика)

Работата съдържа анализ на политиката по сигурността, социалното подпомагане и социалните услуги, и политиките по доходите и общественото осигуряване
trifonp
0 0