Материали 31-40 от 141

Бизнес Етика 132 стр.

Бизнес Етика

На пръв поглед бизнес етиката за повечето хора е термин с противоречие в определението;бизнесът е правенето на пари,а етиката е правене на добро........
aronn
12 1
Пищови по етика 4 стр.

Пищови по етика

1.Етиката като наука -. Медицинска етика. Основни категории. Деонтология.Биоетика. Етиката е науката за морала. Морал – съвкупност от принципи, норми, правила и ценностти, които регулират взаимоотношенията между хората. Произлиза от латинското „mores” кое
Skabies
55 2