Материали 1-10 от 1

Пищови по етика 4 стр.

Пищови по етика

1.Етиката като наука -. Медицинска етика. Основни категории. Деонтология.Биоетика. Етиката е науката за морала. Морал – съвкупност от принципи, норми, правила и ценностти, които регулират взаимоотношенията между хората. Произлиза от латинското „mores” кое
Skabies
55 2