Материали 71-80 от 458

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ЕЛЕКТРОДИНАМИЧНИ ФЕРОДИНАМИЧНИ ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ И ИНДУКЦИОННИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ И УРЕДИ 24 стр.

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ, ЕЛЕКТРОДИНАМИЧНИ, ФЕРОДИНАМИЧНИ, ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИ И ИНДУКЦИОННИ ИЗМЕРВАТЕЛНИ МЕХАНИЗМИ И УРЕДИ

за намаляване на честотната грешка при електромагнитните волтметри паралелно на допълнителния резистор се включва кондензатор
aronn
46 2