Материали 1-10 от 40

Безоловно спояване и безоловни RoHS технологии в електрониката 65 стр.

Безоловно спояване и безоловни (RoHS) технологии в електрониката

Призивът към забрана използването на олово в електронната апаратура е получил доста широка подкрепа. Как стои въпроса на световно ниво: японските производители отказват използването на олово от съображения за конкурентност...
cblock
0 0
Постояннотоков регулатор с автотрансформаторна комутация 97 стр.

Постояннотоков регулатор с автотрансформаторна комутация

В литературният обзор са разгледани различните видове постояннотокови регулатори и е cобяснен принципа им на действие, като са посочени техните предимства и недостатъци...
rusev02
0 0
Проучване и анализ на възможностите за експлоатация на електрически апарати за управление и диагностика на производствени процеси 90 стр.

Проучване и анализ на възможностите за експлоатация на електрически апарати за управление и диагностика на производствени процеси

fункционалната интеграция между различните компоненти в технологичните съоръжения и уредби, използвани в индустриалния или обслужващия сектор става все по–голяма...
silviQ
0 0
Проектиране на приложение за управление на програматор 84 стр.

Проектиране на приложение за управление на програматор

Микроконтролерите са скрити в изненадващо много продукти: микровълновите фурни, във всички съвременни автомобили. кое да е устройство, което има дистанционно управление, съдържа несъмнено микроконтролер: телевизори, видеокасетофони, стерео уредби...
lubega
0 0
Използване на слънчевата енергия за получаване на електрическа енергия 96 стр. очаква одобрение

Използване на слънчевата енергия за получаване на електрическа енергия

От дълги години използването на слънчевата енергия е въпрос с голямо значение. Стандартните енерго-ресурси като нефт, природен газ и въглища ...
legolas
0 4
Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър 44 стр.

Проектиране на автономен модул за въвеждане на биологични сигнали от механо-миотонометрични измервания в персонален компютър

Миотонометрията е неинванзивен метод за определяне тонуса на биологичните тъкани. Той записва и анализира биомеханичните реакции на тъканта в отговор на краткотрайни механични въздействия.
pelikan
8 0
УПРАВЛЕНИЕ НА ФАНТОМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 36 стр.

УПРАВЛЕНИЕ НА ФАНТОМ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

Някои от тренировъчните комплекти включват освен тренировка за обдишване и сърдечен масаж, така също и измерване на кръвно налягане, снемане на ЕКТ, поставяне на венозен път.
rusev02
1 0