Материали 1-10 от 2

Централен процесор 23 стр.

Централен процесор

Характеристики на процесорите са множеството разнообразни параметри, които визират особеностите на изчислителното устройство. Някои от тях са чисто производствени и конструктивни и не влияят директно върху изчислителните възможности на компютъра....
admin
30 3