Материали 1-10 от 458

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ 198 стр.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ

Електромеханичните устройства и системи са фундаментална част от електротехническата наука, тясно свързани с производството, пренасянето,потреблението и преобразуването на електрическата енергия в механична и обратно.
messi
6 0
Постояннотоков регулатор с автотрансформаторна комутация 97 стр.

Постояннотоков регулатор с автотрансформаторна комутация

В литературният обзор са разгледани различните видове постояннотокови регулатори и е cобяснен принципа им на действие, като са посочени техните предимства и недостатъци...
rusev02
0 0
Използване на слънчевата енергия за получаване на електрическа енергия 96 стр. очаква одобрение

Използване на слънчевата енергия за получаване на електрическа енергия

От дълги години използването на слънчевата енергия е въпрос с голямо значение. Стандартните енерго-ресурси като нефт, природен газ и въглища ...
legolas
0 4