Материали 1-10 от 458

Инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател ОУ 5 стр.

Инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател (ОУ)

Протокола е използван в ТУ-Варна, втори курс първи семестър. Да се запознаем с устройството на Инвертиращ и неинвертиращ операционен усилвател и неговото приложение електричните вериги.
wizzair
235 6
Полеви транзистори 33 стр.

Полеви транзистори

Разгледаните в предната глава транзистори се характеризират с това, че се управляват с ток. Друга тяхна характерна черта е, че работният им ток се обуславя от два вида токоносители – електрони и дупки, и затова се наричат биполярни...
nerven
11 4