Материали 81-90 от 458

Изчисляване на широколентово усилвателно стъпало с емитерна корекция 14 стр.

Изчисляване на широколентово усилвателно стъпало с емитерна корекция

Широколентовите усилватели се характеризират с отношение на горната и долната честота, която е много по-голяма единица >1. Обикновена е няколко десетки херца, а - от няколко мегахерца да 100 и повече мегахерца. Тези усилватели намират широко прилож
admin
16 1
Ценерови и тунелни диоди 5 стр.

Ценерови и тунелни диоди

Тема: Ценерови и тунелни диоди I.Цел на лабораторното упражнение: Целите на упражнението са: •Експериментално изследване на основните параметри и ВАХ на ценеров и тунелен диод. •Определяне влиянието на температурата върху характеристиките...
admin
9 1
Пищови по цифрова схемотехника 2 стр.

Пищови по цифрова схемотехника

Най-простият логически елемент, реализиращ функцията HE е транзисторният инвертор. Т е свързан в схема с общ емитер и работи в ключов режим. При високо ниво на входа, транзисторът е наситен и нивото в изхода е ниско....
ndoe
7 1
Машиностроене и електроника 3 стр.

Машиностроене и електроника

Класификация и сравнение на съвременните полипроводникови ключове. Тиристори с пълно управление. Използване на биполярен транзистор в ключов режим. Използване на MOS транзистори в ключов режим. Статични индукционни транзистори (SIT)....
gecata_maina
27 1
Елекртоника пищови 6 стр.

Елекртоника (пищови)

Основни свойства на полупроводниците. Проводимост на полупроводниците. Способността на телата да пропускат електрически ток се нарича електропроводи мост. Свободните токоносители в полупроводниците са електроните и дупките....
gecata_maina
9 1
Rc генератори на хармонични трептения 9 стр.

Rc генератори на хармонични трептения

Rc генераторите се използуват за генериране на трептения в честотния обхват от няколко hz до няколко mhz. Избирателната им система е съставена само от r и c елементи. Това определя някои основни предимства на rc генераторите...
ivan40
22 1
Проектиране на контролер 51 стр.

Проектиране на контролер

В качеството на GSM модул се използва модема C2D на фирмата FALCOM, който е предназначен за вграждане в промишлени контролери. Управлението на контролера се базира на едночиповия микрокомпютър AT89C51RD2. За осъществяване на комуникация с GSM...
ivan40
20 1