Материали 1-10 от 16

Измерване на ток и напрежение Разширяване на обхватите на амперметър и волтметър 16 стр.

Измерване на ток и напрежение. Разширяване на обхватите на амперметър и волтметър

Уредите за измерване на електрически ток се наричат амперметри, а основната измервателна единица за измерването му според международната измервателна система Si е ампер, A...
dannyboy
0 0
Анализ на постоянни режими в линейни електрически вериги 27 стр.

Анализ на постоянни режими в линейни електрически вериги

Електрическата верига представлява съвкупност от устройства, предназначени за производство, пренасяне, разпределение и консумация на електрическа енергия. Електрическата верига може да се разглежда и като съвкупност от източници, консуматори и...
messi
0 0