Материали 31-40 от 458

Елекрообзавеждане на асансьор 21 стр.

Елекрообзавеждане на асансьор

Асансьорите са стационарни подемни уредби с периодично действие предназначени за повдигане или спускане на хора/товари в кабина или платформа, движеща се между две или повече постоянни спирки в специално изградена шахта от неподвижно направляващи от...
gecata_maina
0 1
Използване на слънчевата енергия за получаване на електрическа енергия 96 стр. очаква одобрение

Използване на слънчевата енергия за получаване на електрическа енергия

От дълги години използването на слънчевата енергия е въпрос с голямо значение. Стандартните енерго-ресурси като нефт, природен газ и въглища ...
legolas
0 4
Ключов режим на биполярни транзистори 16 стр.

Ключов режим на биполярни транзистори

Транзисторът като ключ се използва във всички цифрови схеми, които са в основата на компютърната техника. В този режим работят транзисторите в микропроцесорите, микроконтролерите, полупроводниковите памети и др.
messi
3 0