Материали 41-50 от 458

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ 198 стр.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНИ УСТРОЙСТВА И СИСТЕМИ

Електромеханичните устройства и системи са фундаментална част от електротехническата наука, тясно свързани с производството, пренасянето,потреблението и преобразуването на електрическата енергия в механична и обратно.
messi
6 0