Материали 11-20 от 56

Гражданско провоотношение 6 стр.

Гражданско провоотношение

Изясняването на термина гражданско провоотношение се основава на определянето на родовото понятие провоотношение. Правоотношението е основна родова правна категория, която намира приложение във всички отрасли на обективното право...
nerven
0 0
Теми по Гражданско право 20 стр.

Теми по Гражданско право

Гражданско право – място в правната система; предмет и принципи на гражданското право. Нормите на гражданското право са разработени и се основават на принципите на гражданското право, които са утвърдени от конституцията...
rusev02
0 0
Право и морал 20 стр.

Право и морал

Моралът и правото – това са стожерите, които крепят всяко общество. Те са двете сили, в немалко случаи пораждащи се една друга, които са били и все още са причина за възникването на важни събития, белязали развитието на обществата и човешката истори
daniche90
0 0
Право и морал 20 стр.

Право и морал

Моралът и правото – това са стожерите, които крепят всяко общество. Те са двете сили, в немалко случаи пораждащи се една друга, които са били и все още са причина за възникването на важни събития, белязали развитието на обществата и човешката истори
nerven
0 0