Материали 1-10 от 2

Гражданско-правни сделки 10 стр.

Гражданско-правни сделки

Всеки ден ние встъпваме в граждански правоотношения. Покупка на билети за кино, ремонт на телевизор, наем на апартамент. Това са примери за договорни правоотношения, които са вид граждански правоотношения...
daniche90
1 0