Материали 1-10 от 56

гражданско право 398 стр.

гражданско право

Субективното гражданско право са конкретните възможности на определени лица, възникнали от осъществени юридически факти въз основа нормите на обективното гражданско право. Гражданското право е част от правното наука, която представлява система от значени
eataly_ny
0 0
Лекции по Граждански процес 195 стр.

Лекции по Граждански процес

Лекции по Граждански процес при доц. Градинарова за 5-ти курс. ГП е средство за защита срещу незаконосъобразното действие на гражданските правоотношения. Той цели да възстанови законосъобразното им състояние...
ndoe
0 4
Гражданско право - лекции 166 стр.

Гражданско право - лекции

Историята на гражданското право се свързва главно с римското право. Терминът гражданско право е превод на латинското наименование " jus cevile". Като обективно паво ГП е съвкупност от правни норми, които действат на територията на РБ....
lubega
6 1